HABER PORTALI
Kıbrıs'n Dijital Haber Platformu

Karar çıkmadı: Et ve sebze fiyatlarına sembolik denetim!

68

Başbakan Ünal Üstel, yazılı bir açıklama yaparak, fahiş fiyat artışlarının önüne geçileceğini ve suistimallerin önleneceğini söyledi.

Başbakan Üstel, “Hükümet olarak önceliğimiz bir yandan üreticiyi koruyarak üretimi artırmak, diğer yandan da vatandaşların mağdur edilmesinin önüne geçmektir. Çalışmalarımızı halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek, refah seviyesini artırma temel yaklaşımı ile sürdürüyoruz. Ekonomik sorunların aşılması, vatandaşın alım gücünün korunması yönünde kararlar üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Hükümetin yeni tedbirler aldığını ifade eden Üstel, “Bu çerçevede yaş sebze ve meyve fiyat artışını önlemek, üretici ve tüketicileri koruyacak fiyat oluşumuna katkı sağlamak, erişebilir gıdaya ulaşılması için tavsiye sebze fiyatını belirlemek üzere yaş sebze ve meyve referans fiyatlarının belirlenmesi amacıyla bir komite oluşturulması kararı alındı. Bu kararlara önümüzdeki dönemde yenileri eklenecek” açıklamasında bulundu.

“İthalatta fiyat artışlarının önüne geçilmesi için de önemli bir adım atıldı” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Türkiye ile KKTC arasındaki ticaretin 5 Aralık’tan itibaren TL ile yapılması zorunlu hale geldi.  Bizzat benim girişimlerim sonucunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihracat genelgesinde yapılan değişiklik ile KKTC ihracatlarında 5 Aralık’tan itibaren gümrük beyannamesinde ihracat bedelinin Türk Lirası olarak beyan edilmesi ve bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesi zorunlu hale getirildi. Bu önemli bir adımdır.”

“İSTİFÇİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK VE SUİSTİMALLER ÖNLENECEK”

Üstel, “Bu atılan adıma ek olarak, piyasada suistimallerin önüne geçmek için Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Bakanlar Kurulumuza götürülmek üzere hazırladık. Bu değişiklik yasa TASARISI ile 1997 Mal ve Hizmetler Yasası’na fahiş fiyat artışı tanımı eklenerek, bunun suç olarak düzenlenmesi öngörülmüştür” ifadelerini kullandı.

Üstel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Hazırlanan değişiklikle ayrıca istifçilik suçunun hem denetimli malların ötesinde uygulanabilmesi; hem de bu suçun işlenmesi ile ilgili normal mesai tanımının netleştirilmesi amaçlandı. Bunların sonucunda; Bakanlık ve/veya Bakanın yetkili kılacağı kalite ve fiyat denetim memuru tarafından fahiş fiyat denetimi yapabilecek ve olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlar da dahil herhangi bir zaman satışa sunulan mal ve hizmetlerin maliyet fiyatlarındaki artış gibi haklı bir sebebe dayanmaksızın ve/veya maliyet fiyat artışını aşacak şekilde yapılan aşırı ve adil olmayan fiyat artışının cezalandırılabilmesinin yasal zemini oluşturulmuş olacaktır. Bu tasarıyı en kısa sürede hayata geçireceğiz.”

“HER ZAMAN ÜRETİMİN VE ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ”

Son dönemlerde kamuoyunun gündeminde en ön sırada yer alan et fiyatları konusunu da Bakanlar Kurulunda değerlendirdiklerini aktaran Başbakan Üstel, “Hükümet olarak her zaman üretimin ve üreticinin yanında olmayı üretimin devamlılığını bir politika olarak görmekte, bu çerçevede üretim sektörlerini desteklemeye devam etmekteyiz” diye konuştu.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE DESTEK: ELEKTRİK DESTEĞİ 10 KURUŞTAN 70’E ÇIKARILDI

“Bu anlayışla hayvancılık sektörüne destek veriyoruz” diyen Üstel, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Ekim ayından itibaren süt fiyatlarında yapılan iyileştirme yanında küçükbaş hayvan üreticisine kilogram başı 1,25 TL ile büyükbaş hayvan üreticisine kg başı 0,25 TL arpa desteği uygulaması yapılmaktadır.  Ayrıca bu desteklerin devamlılığı konusunda hükümet olarak çalışma ve çabalarımız devam etmektedir. Yine girdi maliyetlerinde önemli yer tutan elektrik desteği konusunda 10 kuruş olan destek 70 kuruşa çıkarılmıştır. Bunlar ve bunun gibi desteklerin amacı üretimin devamlılığı, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve bunun neticesinde halkımıza daha uygun fiyatta süt ve et ürünlerinin ulaştırılmasının sağlanmasıdır.”

“ET FİYATLARI NORMALLEŞMEZ İSE KARKAS ET İTHALİ YAPILMASI DEĞERLENDİRİLİYOR”

Son günlerde özellikle canlı hayvan fiyatlarında gözlenen artış ve bu alanda oluşan haksız rekabet koşulları ciddi sorunlara neden olduğuna dikkat çeken Üstel, bu durumun sektörleri birbiri ile çatışma noktasına getirdiğini söyledi.

Üstel, “Bu konuda ilgili birliklerin iyi niyetlerine rağmen maalesef fiyat istikrarının sağlanamadığı görülmüştür” dedi, şöyle devam etti:

“Bu gelişmeler ışığında yapılan maliyet hesaplamaları çerçevesinde canlı hayvan fiyatlarının küçükbaş 70 TL/Kg ve büyükbaş 80 TL/Kg olarak üreticilerden alınması ve buna göre kasap ve marketlerin  perakende fiyat oluşturması yönünde piyasaya katkı konulması ancak bu çerçevede hareket edilmemesi durumunda, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından yerel üretim maliyetleri de dikkate alınarak piyasa ihtiyacına ve fiyat istikrarına yönelik karkas et ithali yapılması konusu da değerlendirilmiştir.”

“HAYVAN ALIM SATIMINDA OKKA KULLANIMINA CEZA GELİYOR”

Başbakan Üstel, “Ayrıca ülkede yıllardan beri hayvancılar ve kasaplar tarafından kullanılan ve şikayet konusu olan hayvan alım satımındaki okka ölçü biriminin kullanılmasının önüne geçilecektir. Okka kullanımının yasak olduğu ve bunun yasal cezası bulunduğu gerçeğinden hareket ederek, Aralık ayından itibaren metroloji yasası kapsamında ticaret dairesi ve hayvancılık dairesi tarafından kilo kullanımı denetlenecektir.  Okka kullanan kasap veya hayvancılara yasa kapsamında gerekli cezalar uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

‘YAŞ SEBZE VE MEYVE REFERANS FİYATLARI BELİRLEME KOMİTESİ’ KURULUYOR

Üstel, şöyle devam etti:

“Hükümetimiz yapılacak piyasa denetimlerine ek olarak yaş sebze ve meyve fiyat artışını önlemek, üretici ve tüketicileri koruyacak fiyat oluşumuna katkı sağlamak, erişebilir gıdaya ulaşılması için tavsiye sebze fiyatını belirlemek üzere yaş sebze ve meyve referans fiyatlarının belirlenmesi amacıyla bir komite oluşturulması kararı aldı. Bu kapsamda yaş sebze ve meyve fiyat artışını önlemek, üretici ve tüketiciyi koruyacak fiyat oluşumuna katkı sağlamak bağlamında, toptancı satış fiyatı belirlenmesine katkı koymak amacıyla Bakanlık ve Birlik temsilcilerinden oluşacak olan ‘Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi’nin kurulması kararı alındı. Bu komite önümüzdeki haftadan itibaren düzenli olarak her hafta toplanacak ve gerekli çalışmaları yapacaktır.”

Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.