HABER PORTALI
Kıbrıs'n Dijital Haber Platformu

Ombudsmanın KIB-TEK raporu: Yanlış bir algı oluştu

62

Ombudsman Dizdarlı, Kıb-Tek’teki son dönemde yapılan 26 atamanın “usulsüz” olduğunu, “tarafsızlık ve eşitsizlik ilkelerine gölge düşüreceğini” açıklamıştı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (Kıb-Tek)  bazı mevkilere, bölge ve kaza amirliklerine yapılan atamalarla ilgili yayımladığı 6 sayfalık raporunda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) ile Kıb-Tek arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine aykırı hareket edilerek, kadro ve hizmet şemalarında veya kadrolara ait baremlerde değişiklik gidilmeden önce sendikanın yazılı mutabakatının alınmadığı ifade ediliyordu.

Raporda ayrıca, toplu iş sözleşmesince oluşturulması gereken “Terfi Komisyonu”nun devre dışı bırakıldığına işaret ediliyordu.

BÜYÜKYILMAZ CEVAP VERDİ

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Ombudsman Dizdarlı’nın kuruma 26 kişinin istihdam edildiği ve/veya gayrı yasal olarak atama yapıldığına ilişkin çıkan haberlere cevaben yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ombudsmanın KIB-TEK’e göndermiş olduğu 15 Temmuz 2021 tarihindeki yazıya, KIB-TEK’in 4 Ağustos 2021 tarihinde cevap verdiğini ve 9 kişilik bir personel listesinin nakil, atama ve yer değişikliklikleri ile ilgili bilgilendirme yapıldığını ifade eden Büyükyılmaz, ilgili yazıda 9 kişinin görevleri ve görev yerleriyle ilgili bir değişiklik olmadığı sadece 3 kişinin naklinin gerçekleştirildiği bildirilmesine rağmen tüm listenin (9 kişinin) nakil, atama ve yer değişikliği yapıldığı gibi yanlış bir algı oluştuğunu kaydetti.

Büyükyılmaz açıklamasında şunlara yer verdi:

“Yüksek Yönetim Denetçisinin raporunda toplamda 23 kişinin adı geçmesine rağmen 26 kişinini istihdam edildiği ve/veya yüksek baremden terfi ettirildiği ve/veya atandığı konusunda basında yer alan haberlerin doğruluğu yoktur.

İlgili raporda yer alan kişilerin isimlerini teker teker okumanın yanlış olacağı düşüncesi ile toplamda 23 kişinin raporda yer aldığı bu 23 kişinin içinde 7 kişinin vekaleten görev yaptıkları, 5 kişinin nakil olduğu, 1 kişinin görevlendirme yapıldığı ve 1 kişinin asaleten atandığı yani toplamda 14 kişinin görev yerlerinde ve/veya kadrolarında değişiklik olduğu, bunlardan da sadece 1’inin asaleten atandığı ortada iken basında 26 kişinin istihdam edildiği ve/veya atandığı ve/veya yüksek baremden maaş aldıkları doğrultusunda çıkan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır.

Yine ilgili raporda KIB-TEK ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) arasında bir ek protokol imzalandığı fakat daha sonra Sendika Başkanının imzasını çektiği belirtilmektedir. Sendika Başkanı yapılan değişikliklere onay vermiş ve imzası halen yürürlüktedir.

 

RAPORDA NELER VAR?

“TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK”

Ombudsman raporunda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) ile Kıb-Tek arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine aykırı hareket edilerek, kadro ve hizmet şemalarında veya kadrolara ait baremlerde değişiklik gidilmeden önce sendikanın yazılı mutabakatının alınmadığı kaydediliyor.

“TERFİ KOMİSYONU’NU DEVRE DIŞI”

Raporda, toplu iş sözleşmesince oluşturulması gereken “Terfi Komisyonu”nun devre dışı bırakıldığına işaret ediliyor.

“MEHMET ÖZÇELİK YETKİSİ AŞTI”

İsim verilmeden Kıb-Tek İdari-Mali Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik’in, terfi ve nakillere müdahale ederek, yetki aşımı yaptığı vurgulanan raporda, sendikanın onayı olmadığı için, hizmet şemalarında yapılacak değişiklik kararlarının yürürlüğe girme olanağının olmadığı da vurgulanıyor.

Rapordaki diğer tespitler ve yapılan yorumlar ise şöyle sıralanıyor:

  • Başarı ve liyakat esası göz ardı edildi,
  • Söz konusu kadrolar münhal ilan edilmeden, herhangi bir sınava tabi tutulmadan, Terfi Komisyonu’nun ve sendikanın yazılı mutabakatı olmadan dolduruldu ve kadrolara atamalar yapıldı,
  • Aranan niteliklere haiz olmayan kişilerin usulsüz atamaları kurumun mali yapısına büyük külfet getirecek
  • Tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri zarar görecek ve gölge düşürecek,
  • Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun takdir yetkilerini yasalara ve/veya usule uygun kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanması gerekir,
  • Yönetim Kurulu üyeleri, kuruma veya kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınmalalı ve kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket etmeli,
  • Siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık kurumu daha da kötü bir duruma sürükleyecektir.
Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.