HABER PORTALI
Kıbrıs'n Dijital Haber Platformu

Seçim hükümetinin programında yok yok…

83

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Meclis Genel Kurulunun bugünkü oturumunda Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) Hükümetinin programını okudu…

Erken seçim hükümeti olarak kurulan yaklaşık 2 ay sürecek olan yeni hükümetin, detaylı bir program açıklaması şaşırttı.

Mecliste okunan hükümet programı şu şekilde:

 

Yurtdışı Temsilciliklerimiz uluslararası hukuku ve mülkiyet hakkını gözeterek formüle edilen Kapalı Maraş’a dair Devlet politikamızı tüm çevrelere aktif bir diplomasi icra ederek izah edeceklerdir. Büyük önem verdiğimiz Kapalı Maraş açılımını aşamalı olarak ileriye götürürken uluslararası hukuka saygı göstermeye de devam edeceğiz.

Seçim ve Halkoylaması Yasasında gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde adımlar atılacaktır.

Anavatan Türkiye ile 2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünün imzalanabilmesi için çalışmalara hız verilecektir.

Hellimin Avrupa Komisyonu tarafından “korunmuş menşe işareti” olarak tescil edilmesi ve ilgili tüzüğün uygulamaya geçmesiyle AB yetkililerinin söz vermesine rağmen sürecin ülkemizde halen daha başlatılmadığı görülmektedir. Sürecin biran önce başlatılması ve Kıbrıslı Türk üreticilerin menfaatlerinin korunabilmesi amacıyla ilgili Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte her türlü girişimde bulunmaya yönelik adımlar atılacaktır.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun farkındalık yaratmaya yönelik sosyal aktivite ve eğitimleri devam edecektir.

2013 ve 2014 yıllarına ait Resmi Gazetelerin bilgisayar ortamına aktarılarak halkımızın hizmetine sunulması ile ilgili çalışmalara hız verilecektir.

Gençlik Dairesi bünyesinde başlatılan “Öncü Gençler Projesi” ile “Kamp Liderleri Eğitimi Projesi”ne devam edilecektir.

Devlet Planlama Örgütü tarafından hazırlanan 2022-2024 dönemi Orta Vadeli  Program yayınlanacaktır.

2019 yılı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler kitabı yayınlanacaktır.

2023-2027 yıllarını kapsayacak 5 yıllık kalkınma planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde katılımcı plancılık anlayışının gereği olarak Özel İhtisas Komisyonları oluşturulacaktır.

İstatistik Kurumu Başkanlığının teknik ve fiziki altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imzalanan protokolün 2022 Ocak itibarı ile hayat bulması sağlanacaktır.

İhracatın artırılması ve özellikle e-ticaret altyapısının iyileştirilmesi noktasında gerekli işbirlikleri sağlanacaktır.

Sanayi bölgeleri tekrar gözden geçirilerek iyileştirme yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı tüm Dairlerde online hizmetlerin Aralık 2021 tarihine kadar mümkün olan ölçüde tamamlanması sağlanacaktır.

Spor federasyonlarımızın faaliyet ve çalışmalarına destek olunmasına devam edilecektir. Engelli bireylerin spor yapabilmelerine olanak sağlayacak çalışmalara önem verilecektir.

Anavatan Türkiye’den kablo ile elektrik ve doğal gaz getirilmesi ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz aramaları ile ilgili çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde artarak devam edecektir.

Yenilenebilir enerji konusunda artan talebin karşılanmasına yönelik çalışmalara öncelik verilecektir.

Rekabet ikliminin ülkemizde tam manası ile kusursuz olabilmesi için rekabet kurulunun daha verimli ve etkin çalışması sağlanacaktır.

Vakıflar İdaresinde devam eden çalışmalarımız artarak devam edecektir. Özellikle arşivleme çalışmalarının bitirilmesi sağlanacaktır.

Hükümetimiz öncelikli olarak 2022 Mali Yılı Bütçesi’nin görüşülüp yasalaşmasına yönelik çalışmalara hız verecektir.

Kamu maliyesinin ana hedefi mali disiplinin sağlanması olup, sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesinin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanmasına yönelik çalışmalar ödün vermeden sürdürülecektir.

Kalkınmayı önleyen ve mali istikrarı bozan iç borç yükünü azaltmak için yapılmış olan ödeme planlamasına devam edilecektir. Gelir artırıcı, gider azaltıcı düzenleme içeren Yasa Tasarılarının hazırlıklarına öncelik verilecektir.

Elektronik fatura uygulaması başlatılmış olup kayıt dışılığın kayıt altına alınmasında önemli katkı sağlanacaktır. Kamu alacaklarının elektronik takibinin hayata geçirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, vergi tabanının genişletilmesi, elektronik takip yöntemleriyle (e-vergi) vergi kaybının azaltılması yönündeki çalışmalara devam edilecektir.

Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Vergi alanındaki otomasyon çalışmalarına hız verilecektir. (e-vergi, e-gümrük)

Gümrük İdaresi’nin otomasyon projesi Ercan ve Girne limanlarında uygulamaya alınmış olup yıl sonuna kadar tüm gümrük kapılarında otomasyona geçilmesi sağlanacaktır.

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesindeki suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mücadelesini yürüten Mali Bilgi Edinme Biriminin daha etkili ve verimli mücadele yürütebilmesi için teknolojik gelişmelere uyum sağlamaya yönelik olarak teknolojik altyapısı geliştirilecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan devlete ait taşınmaz malların elektronik ortamda takip edilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yatırımların yapılması amacıyla kiralanması ile ilgili çalışmalara hız verilecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tarımsal kaynakların tahsis/kullanım kayıtları için kullanılan otomasyon teknolojisinin güncelliğini yitirmesinden dolayı, daha çağdaş, internet tabanlı yeni veri sorgulama teknolojilerini de içeren veri tabanına sahip otomasyon sistemi ile değiştirilmesi konusundaki çalışmalara devam edilecektir.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi projesi ile ilgili çalışmalara devam edilecektir. Yeni hayvansal atık alanının telleme ve havuz yapımı ihalesi sonuçlandırılacaktır.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nın çevre düzenleme (peyzajının) çalışmalarına devam edilecektir.

Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı’nın kamera sistemi ile ilgili süreç tamamlanacaktır.

Türkeli Şehitliği, Erenköy Şehitliği ve Limasol Şehitler Anıtı Tamiri ve Tadilatı projelerinin ihale süreçlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Özel Güvenlik Hizmetleri (Değişiklik) Yasası altında bugüne kadar başlatılamayan Özel Güvenlik Görevlisi Eğitimleri başlatılacaktır.

E-Nüfus ve E-kimlik ile ilgili çalışmalara hız verilecektir.

Kimlik basımını hızlandırmak, arıza anında vatandaşa hizmet verebilmek ve 2. bir kimlik kişiselleştirme cihazı temini için gerekli işlemler tamamlanarak cihazın entegrasyonu sağlanacaktır.

Muhaceret affıyla ilgili otomasyon sisteminin eksiklikleri giderilecektir.

Toprak Komisyonlarındaki bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasına devam edilecektir.

Dağıtımı yapılan Kırsal Kesim Arsalarının altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar devam edecektir.

Konut Edindirme Biriminin Daire statüsüne getirilmesi yönünde başlatılan yasal çalışmalara hız verilecektir.

Megsis (Mekansal Gayrimenkul Sistemi) projesi ihalesi imzalanacaktır.

Takbis (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) konusunda online hizmet içi eğitim yapılacaktır. Tüm ilçelerde tapu işlemleri için randevu sistemine geçiş çalışmaları tamamlanacaktır. Taşınmaz Mal Komisyonundaki dosyaların görüşülmesine hız verilecektir.

Muhtarlık binalarında teslim alınan tüm binaların elektrik akımı verilmesi işlemi sonuçlandırılacaktır.

Yeni Ercan Hava Limanının açılması ile ilgili çalışmalara hız verilecektir.

Karayollarımızda, master plan kapsamında bulunan ve yarım kalan yol inşaatlarının tamamlanarak trafiğe açılmasına yönelik çalışmalarımıza hız verilecektir.

Karayolları ağındaki mevcut yollarda yol güvenliğinin sağlanması için bakım, onarım çalışmalarına büyük önem verilecek, yol kenarı güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Karayollarında, trafik ve yol güvenliğinin sağlanması için etüt çalışmaları yapılarak projeler hazırlanacaktır.

Anayol aydınlatma projeleri kapsamında kavşakların aydınlatılması sağlanacaktır.

Kavşaklar için peyzaj projeleri hazırlanarak kavşakların yeşillendirilmesi hedeflenmektedir.

Araç kayıt randevu sistemi, sürüş ehliyetleri ve işletme izinleri ile ilgili otomasyon çalışmalarına hız verilecektir.

KKTC Haberleşme altyapısının modernizasyonu için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanmış olan “İyi Niyet Mutabakat Zaptı” çerçevesinde EBİS ( Elektronik Beton İzleme Sistemi) ile ilgili gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında taslak olarak hazırlanmış olan “İyi Niyet Mutabakat Zaptı” çerçevesinde KKTC Yapı Malzemeleri Analiz Birim Fiyat Sisteminin Güncelleştirilmesi, (Birim fiyatlar, Poz numaraları ile teknik şartname oluşturma esasları ) çalışmalarına devam edilecektir.

Avrupa Birliği Mevzuatına uygun olarak yürütülen Yapı Malzemeleri Yasa Tasarısı hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır.

Yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usullerin güncellenmesi ile ilgili tüzük çalışmasına devam edilecektir.

Posta Dairesinin daha etkin ve daha hızlı hizmet verebilmesi için başlatılan çalışmalara hız verilecektir.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı koymak, teknolojik, bilimsel yenilikler dikkate alınarak, öğretmenlerin ihtiyaç duydukları alanlarda, hizmet içi eğitim kurslarının etkin bir şekilde devamı sağlanacaktır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı kurumların, sicil işlemleri, çalışma koşulları ve öğrenci kayıtları eğitim öğretim programları denetleme işlemleri sürdürülecektir.

E-devlet projesi kapsamında olan MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi) pilot uygulama çalışmaları sürdürülecektir.

İhtiyaç analizi doğrultusunda her kademede gereksinim duyulan yeni okulların inşa çalışmaları sürdürülecektir.

Okul öncesinden lise kademesine kadar tüm eğitim düzeylerinde yüz yüze eğitimin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi konusunda halihazırda sürdürülen çalışmalara devam edilecektir.

Ülkemizde eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarında yüz yüze eğitimin sürdürülmesi konusunda yürütülen çalışmalara devam edilecektir.

Sivil Toplum Örgütleri ile Sosyal Sorumluluk Projeleri üretilmesi, pilot uygulamalardan genele yaygınlaştırılması ve farkındalık yaratılması yönündeki çalışmalar sürdürülecektir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği kaynaklı projelerin amacına uygun olarak sürdürülmesi sağlanacaktır.

Pandemi koşulları ile daha da büyük önem arz etmeye başlayan Gıda Güvenliği ile ilgili çalışmalara önem verilecektir.

İklim değişikliklerine paralel olarak Doğal afetlerin artış gösterdiği dikkate alınarak Genel Tarım Sigortası Kapsamı genişletilerek daha fazla tarımsal ürün ve üreticisinin sigorta kapsamına alınması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Hayvan hastalıkları ile mücadele etkin bir program dahilinde sürdürülecektir.

Hayvan üreticilerinin ekonomik kayıplarının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması, hayvansal gıda üretimi ile tüketiciye güvenli gıdanın ulaştırılmasının yanında uluslararası ticaretin gerekliliklerini yerine getirecek yapının oluşturulması, aynı zamanda Hellim Tescili çerçevesinde AB Ülkelerine Hellim ihracatı için gerekli adımların atılması hedeflenecektir.

Beslenme konusunda büyük önem arz eden Bakliyat üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalara hız verilecektir.

Sürdürülebilir bir su ürünleri politikası oluşturulmasına yönelik çalışmalara hız verilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen su konusunda tüm paydaşların katılımıyla, bilimsel zeminde maksimum faydanın yaratılacağı bir planlama ve uygulama projeksiyonu hazırlanacaktır.

Taş ocaklarının etkin, verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde yönetilmesi ve ocakların rehabilite edilerek çevreye kazandırılması yönünde çalışılacaktır.

Ormancılık faaliyetleri çerçevesinde hem ülke ormanlarının kalitesinin hem de ülke ormanlarının ekonomiye katkısının artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

COVİD 19 aşılama oranının yükseltilmesi ile ilgili çalışmalara hız verilecektir.

Covid-19 ile ilgili yeni tedavi modalitelerinin takip ve temini konusundaki çalışmalara önem verilecektir.

Aşı sertifikası ile ilgili çalışmalara devam edilecektir. Yıllık COVİD-19 sürveyans raporu hazırlanacaktır.

Hastanelerin hizmet kapasite ve etkinliği artırılacaktır.

E-Sağlık projesi kapsamındaki Tüzük çalışmalarına devam edilecektir. Girne Devlet Hastanesinin ihale süreci tamamlanacaktır.

Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasasının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.

Bakımevleri    ile    ilgili    yasal   eksikliğin   giderilmesine   yönelik   çalışmalara   hız verilecektir.

Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek olan Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik prim desteği şeklindeki işyerlerinin devamlılığının sağlanarak istihdamın artırılarak sürdürülmesine yönelik teşvik uygulaması, İhtiyat Sandığı Dairesi bünyesindeki İstihdam Destek Merkezi’nin mali kaynaklarına ve gelirlerinin durumuna bağlı olarak geliştirilecektir.

Basın yayın kuruluşlarına verilen tam sosyal güvenlik prim desteği ve turizm sektörüne verilmekte olan sosyal güvenlik prim desteklerine devam edilecektir.

3 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe giren Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasasının uygulanması ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, artan ve değişen nüfus yapımıza ve bu durumun  yarattığı sosyal ve ekonomik sorunların sebep olduğu sıkıntılara çözüm bulabilecek niteliğe kavuşturulması için gerekli teknik ve yasal çalışmalar başlatılacaktır.

Sosyal Hizmetler Dairesinin sorumluluk alanına giren ve ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu gerçekçi bir şekilde yansıtacak, bunlara çözüm bulacak özellikle çocuklar ve gençlerle ilgili projelerin hazırlanarak 2022 yılı içerisine hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Önümüzdeki süreç içerisinde, Sosyal Güvenlik Kurumlarımız olan Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesince, çıkarılan Muhaceret affının avantajlarını da kullanarak işgücü piyasasını kayıt ve kontrol altına almak için gerekli çalışmalara önem verilecektir.

Turizm Gelişim Yasasının revize edilmesi ile ilgili çalışma başlatılacaktır.

Güvende Kal Hijyen Sertifikası ile ilgili olarak Turistik Tesislerin denetlenmesine devam edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nden temin edilecek Turizm İstatistikleri Yazılım Sistemleri’nin KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığının kullanımına uyarlanması projesi çalışmalarına devam edilecektir.

Girne Limanı ve Gazimağusa Limanı Projeleri ile ilgili çalışmalara hız verilecektir.

Girne Antik Limanının iyileştirilmesine yönelik birinci etap ihalesi sonuçlanmış olup ikinci ve üçüncü etap proje çalışmaları başlatılacaktır.

AB finansmanı ile sağlanan “Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı” aktif hale getirilecektir.

Sürekli atık su izleme sistemi projesi kapsamında pilot kabin kurulumu, kabin yazılımı ve merkez yazılımı tamamlanacaktır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yürütülen Çevre Eğitimlerinin Yaygınlaştırılması Projesine devam edilecektir.

Atatürk Öğretmen Akademisi ile ortaklaşa olarak öğretmen adaylarına yönelik çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan Yeşil Adımlar adlı proje hayata geçirilecektir.

Kıyı Emniyeti ile ilgili eylem planı hazırlanmasına yönelik çalışmalara önem verilecektir.

Turizmdeki gelişmeler dikkate alınarak dijital pazarlama ile ilgili çalışmalara önem verilecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Turizm alanında tanıtılması amacıyla Uluslararası tanınmış influencer ve bloggerların (Sosyal Medya Fenomenleri) ülkemizde ağırlanması hedeflenmektedir.

Kapalı Maraş’ın açılması ile birlikte yoğun olarak ziyaret edilen bu bölgeye Turizm Enformasyon Ofisi açılması hedeflenmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında KKTC Gastronomi Turizmini geliştirme çalışmalarına önem verilecektir.

Ülke Turizminin tanıtılması amacıyla düzenlenecek uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır.

Lefke’de  bulunan  Vasıf     Palas binası ile Güzelyurt’ta bulunan Tren İstasyonu Binasının müze olarak ziyaretçilere açılması hedeflenmektedir.

Mevcut Müze ve Ören yerlerinin bakımı ve iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı, Mehmetçik İmar Planı ve Yenierenköy- Dipkarpaz Emirnamesi ile ilgili çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.

Lefke İmar Planı Tasarısı ve Dikmen İmar Planı Tasarısı halka sunulacaktır.

Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.